General Sales Conditions

Click to download the file below :

Conditions Générales de Vente

 • (Àpd 1er Juillet 2020)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 • (Vanaf 1 juli 2020)

General Sales Conditions

 • (From the 1st July 2020)

Software Licence Agreements

Click to download the file below :

Contrat de Licence Logicielle

 • (Àpd 1er Juillet 2020)

Contract voor een Software Licentie

 • (Vanaf 1 juli 2020)

Software Licence Agreement

 • (From the 1st July 2020)

Software Maintenance Agreements

Click to download the file below :

Contrat de Maintenance Logicielle

 • (Àpd 1er Juillet 2020)

Onderhoudscontract Voor System

 • (Vanaf 1 september 2020)

Software Maintenance Agreement

 • (From the 1st July 2020)

System Maintenance Agreements

Click to download the file below :

Contrat de Maintenance Système

 • (Àpd 1er Septembre 2020)

Onderhoudscontract Voor System

 • (Vanaf 1 september 2020)

System Maintenance Agreement

 • (From the 1st September 2020)